Walne zebranie 13.03.2020

Walne zebranie 13.03.2020

Szanowni Państwo,

W obecnej sytuacji, gdy szaleje koronawirus i jedyną możliwością jest praca zdalna, zobowiązujemy się do prowadzenia zajęć poprzez media – treningi on-line lub zamieszczanie materiałów filmowych do wykorzystania na treningi indywidualne w domu. Szczegóły przedstawimy na stronie klubu w poniedziałek 30.03.2020r.

Sytuacja Finansowa.

Zgodnie z przepisami regulującymi działalność takich stowarzyszeń jak Uczniowskie Kluby Sportowe – w tym UKS 15 – uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w zajęciach prowadzonej działalności statutowej Klubu. Aby wziąć w nich udział opłacają składki członkowskie ustalane przez Walne Zebranie Członków – (pełnoletnich uczestników zajęć lub rodziców niepełnoletnich uczestników) – niezależnie od ilości zajęć sportowych. Tak też składki są w jednakowej wysokości pomimo, że z czasem z dwóch treningów w tygodniu, dzieci przechodzą do grupy trenującej trzy razy a osiągając wysoki poziom sportowy – do grupy trenującej pięć razy w tygodniu – przy tej samej wysokości składek.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST OPŁATĄ ZA ZAJĘCIA SPORTOWE.

Prędzej czy później wszystko wróci do normy, cały czas składamy wnioski o dofinansowanie działalności takie jak Program „Klub”, „Zajęcia sportowe judo dla dzieci i młodzieży szkolnej”, „Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego i 1 Krok w Judo” „Program 50x50”. Na każdy z tych wniosków – aby otrzymać dotację musimy wykazać się własnym wkładem finansowym. Brak takich środków skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami – co niewątpliwie spowodowało by zamknięcie Klubu, a w najlepszym razie jego zadłużenie. Rezygnacja z przyznanych dotacji zawsze skutkuje brakiem lub ograniczeniem dostępu do ich otrzymania w kolejnym roku.

Wkład finansowy do projektów oraz pozostałe koszty działalności statutowej są pokrywane ze składek członkowskich. 

Brak w/w środków spowoduje brak płynności finansowej i zawieszenie lub rozwiązanie klubu.

Przykłady:

Program Klub – 13450,00zł w tym 3450,00 ze środków własnych

Zajęcia sportowe – 15020,00zł  w tym 8020,00zł ze środków własnych

Z programu 50x50 zamierzamy wymienić matę w naszej sali, gdyż jest już bardzo mocno zniszczona i „dzięki koronawirusowi” wytrzyma do wakacji a maksimum do końca roku, gdyż powierzchnia każdego materaca jest już popękana. Obecna, na której ćwiczymy służy od roku 1995, a pozostałe były zakupione w latach 1995-1998. Maty puzzlowe mogą być rozkładane na podłożu amortyzowanym, natomiast na naszej sali muszą być trzy warstwy, gdyż podłożem jest beton, stąd też możliwość korzystania z nich na treningi jest jedynie na dużej sali gimnastycznej.

Bardzo prosimy o dokładne przeanalizowanie treści niniejszego dokumentu, wykazanie zrozumienia i na miarę posiadanych możliwości opłacanie składek członkowskich dla potrzeb dalszego funkcjonowania klubu. Niezależnie od zaistniałej sytuacji, ponosimy koszty działalności i zaprzestanie wpłacania składek może doprowadzić do braku płynności finansowej i zawieszenia lub rozwiązania klubu.

Dziękujemy za wyrozumiałość oraz prosimy o dokładne zapoznanie się z uchwałami Walnego Zebrania Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piętnastka” Krosno z dnia 13.03.2020r.

Pełna dokumentacja została zamieszczona na stronie UKS Piętnastka

Walne Zebranie musiało się odbyć do końca marca, zatem słusznie przewidując rozwój sytuacji (zamknięcie dostępu do szkoły) zorganizowaliśmy Walne Zebranie w piątek 13.03.2020r. o czym Sz. P. zostali powiadomieni.

Uchwała nr 12/UKS/2020 Walnego Zebrania brzmi:

Uchwała nr 12 /UKS/2020 z 13.03.2020r.

Z dniem 01.04.2020r. składki członkowskie będą wynosić 90,00 PLN od jednego dziecka; 120,00 PLN od dwojga dzieci oraz 140,00 PLN od trojga i więcej dzieci uczęszczających na zajęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W zrozumieniu trudnej sytuacji dla nas wszystkich, Zarząd Klubu w składzie Prezes Jacek Bęben, Wiceprezes Marcin Bednarz, Sekretarz Barbara Wolińska – Węklar oraz członek Morawski Grzegorz,  dniu 28.03.2020r. podjął kolejną Uchwałę nr 13/UKS/2020r. w sprawie opłacania składek członkowskich:

Uchwała nr 13 /UKS/2020 z 28.03.2020r.

Z dniem 01.04.2020r. Zarząd UKS „Piętnastka” wyraża zgodę - w sytuacjach uzasadnionych trudnościami finansowymi rodzin – na opłacanie składek członkowskich w wysokości nie niższej niż 50% obowiązującej kwoty:

45,00 PLN od jednego dziecka; 60,00 PLN od dwojga dzieci oraz 70,00 PLN od trojga i więcej dzieci uczęszczających na zajęcia, na okres zamknięcia szkół. W przypadku rozpoczęcia zajęć do 15 dnia danego miesiąca obowiązuje pełna składka członkowska.

Wnioski o obniżenie składek należy składać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z uzasadnieniem wniosku.

 

Zarząd UKS 15 Krosno.

 

protokół

sprawozdanie

bilans

sprawozdanie komisji rewizyjnej

dyskusja

sprawozdanie komisja uchwał

sprawozdanie komisji skrutacyjnej


Drukuj   E-mail