1% podatku możesz przekazać na judoków

1% podatku możesz przekazać na judoków

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piętnastka" 1% podatku dochodowego.

Aby przekazać 1% swojego podatku należy przy rozliczaniu PIT-u w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego:

Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Krosno
Nr KRS: 0000683172

 CELEM KLUBU JEST:

1. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE I SPORTOWE SZKOŁY ORAZ POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I SYMPATYKÓW KLUBU.

2. ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH.
   
3. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POZA NIM.

4. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ ORAZ STWARZANIE WARUNKÓW DLA ZAPEWNIENIA ROZWOJU UZDOLNIEŃ.

5. ORGANIZOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

6. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, PROMOCJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.


Drukuj   E-mail