Previous Next

Wsparcie Programu Klub 2023 i Gminy Miasto Krosno

Dzięki finansowemu wsparciu Programu Klub 2023, Gminy Miasto Krosno oraz własnym środkom kupiliśmy nowy sprzęt sportowy do treningu.
Dziękujemy za okazane wsparcie.

Drukuj   E-mail