WŁADZE KLUBU

Zarząd Klubu

Prezes - Jacek Bęben

V - ce prezes - Marcin Bednarz

Sekretarz - Barbara Węklar

Członek zarządu - Bogdan Szarek

Członek zarządu - Bożena Stodolak

Członek zarządu - Tomasz Staszewski

Członek zarządu - Grzegorz Morawski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Ewelina Solecka Findysz

Sekretarz  - Monika Koś

Członek komisji rewizyjnej - Ryszard Grysztar

Sprawozdania