WŁADZE KLUBU

Zarząd Klubu

Prezes - Jacek Bęben

V - ce prezes - Marcin Bednarz

Sekretarz - Barbara Węklar

Członek zarządu - Bogdan Szarek

Członek zarządu - Bożena Stodolak

Członek zarządu - Wojciech Kasza

Członek zarządu - Grzegorz Morawski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Tomasz Pelczar

Sekretarz  - Marian Wierzganowski

Członek komisji rewizyjnej - Ryszard Grysztar

Sprawozdania