POMÓŻ NAM STWORZYĆ JESZCZE LEPSZE JUDO

POMÓŻ NAM STWORZYĆ JESZCZE LEPSZE JUDO

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piętnastka" 1,5 % podatku dochodowego
Aby przekazać 1,5 % swojego podatku należy przy rozliczaniu PIT-u w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego:
Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Krosno
Nr KRS: 0000683172
CELEM KLUBU JEST: 
1. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE I SPORTOWE SZKOŁY ORAZ POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I SYMPATYKÓW KLUBU.
2. ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH.
3. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POZA NIM.
4. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ ORAZ STWARZANIE WARUNKÓW DLA ZAPEWNIENIA ROZWOJU UZDOLNIEŃ.
5. ORGANIZOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
6. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, PROMOCJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

Drukuj   E-mail